Szanowna Poradnio,
6,5 złotych czy 6,5 złotego? Jaki zapis jest poprawny?

W liczebnikach złożonych z liczebnika głównego  (np. sześć) i ułamkowego (na przykład pół albo pięć dziesiątych) o formie ich określenia decyduje liczebnik ułamkowy, a ten wymaga użycia rzeczownika w dopełniaczu liczby pojedynczej: pół złotego, pół metra, pół dnia, pół godziny, ćwierć kilograma, ćwierć szklanki. A zatem forma, o którą Pani pyta, brzmi sześć i pół (6,5) złotego.

Izabela Różycka