Dokonać analizy składniowej — To było jeszcze przed wojną, ale zdarzyło się naprawdę, choć brzmi jak powiastka, wiejskie bajanie.

Zgodnie z regułami funkcjonowania poradni nie zajmujemy się: pisaniem prac zaliczeniowych, maturalnych, semestralnych; odrabianiem prac domowych z języka polskiego, także dokonywaniem analiz składniowych zdań na zajęcia z gramatyki opisowej.

Izabela Różycka