W decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie napisano:
Obywatel A.Ż. jest upoważniony do:
1.kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów sieci i instalacji, oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i cieplnych uzbrojenia terenu, oraz instalacji sanitarnych o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych,
2.sporządzania w budownictwie osób fizycznych, projektów instalacji sanitarnych o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych i schematach konstrukcyjnych.

Uprzejmie proszę o analizę treści – przy literalnym czytaniu powyższego zdania – zakresu uprawnień, określonych w pierwszym jego punkcie.
Czy sformułowanie „o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych” odnosi się do całości poprzedzających je zapisów  z  danego punktu, czy powiązane jest tylko ze sformułowaniem z  ostatniej części zdania: „instalacji sanitarnych”.

Dzień dobry,
analizując podany fragment jestem skłonna uznać, że odnosi się on jedynie do ostatniej części zdania, tj. „instalacji sanitarnych”. Wskazywać może na to zarówno użycie przecinka, jak i spójnika.

Pozdrawiam
Agnieszka Wierzbicka