Dzień dobry, mam pytanie bardzo mnie to gryzie. Czy poprawne jest powiedzenie: ,,Czy możemy usiąść razem?” Pyta osoba osobę siedzącą przy stole. Chodzi o ten sam stół. Wydaje mi się, że jest to błąd, bo ta druga już siedzi a usiądzie tylko ta pierwsza. Czy też pytanie:,,Czy mogę usiąść razem z tobą?” jest poprawne. Czy czasem nie ma tu pluralis modestiae?

Pluralis modestiae to liczba mnoga używana w tekstach naukowych, publicystycznych i artystycznych zamiast liczby pojedynczej, mająca podkreślić powszechność, anonimowość wypowiedzi, usuwająca osobę autora na plan dalszy. A zatem nie mamy do czynienia z taką formą w potocznej rozmowie, kiedy nadawca wypowiedzi jest w oczywisty sposób określony, bo fizycznie obecny. Natomiast jeżeli chodzi o przytoczoną przez Pana wypowiedź, to jest ona poprawna pod względem językowym, chociaż w opisanej sytuacji trochę nielogiczna. Trudno tu zatem mówić o błędzie, raczej o nietrafności, niefortunności użytej formy językowej.

Izabela Różycka