Wodno- czy wodo- ?
zajmuję się bezpieczeństwem wody (water safety) do picia i mam problemy jak pisać o chorobach wywołanych przez czynniki przenoszone drogą wodną (bakterie wywołujące biegunkę lub substancje chemiczne kumulujące się latami). Choroby wodopchodne, wodo pochodne czy wodnopochodne (wodno pochodne). A może lepiej wodozależne (wodo zależne) lub wodnozależne (wodno zależne). Mówimy o gospodarce wodno-ściekowej ale jednocześnie o wodociągach (nie wodnociągach) więc instalacja wodna czy instalacja wodociągowa?
Z góry dziękuję za pomoc

Mamy tutaj kilka problemów, a zatem po kolei:

1. Instalacja wodna czy wodociągowa? – obie formy są poprawne. Instalacja wodna, czyli 'doprowadzająca wodę’ (zestawienie motywowane przez wyraz woda), a instalacja wodociągowa czyli 'będąca wodociągiem’ (zestawienie motywowane przez wyraz wodociąg ).

2. wodopochodne (wodo pochodne) czy wodnopochodne (wodno pochodne)? – skoro istnieje cukrzyca insulinozależna i leki krwiopochodne, widać, że złożenia tego typu motywowane są przez rzeczowniki (tu: insulina i krew), a pisane są zawsze łącznie z następującymi po tematach tych rzeczowników przymiotnikami pochodny lub  zależny. Zatem formy o które Pani pyta to wodozależny lub wodopochodny,

3. wodozależny czy wodopochodny? – opowiadałabym się raczej za pierwszą z tych form, choroby bowiem nie pochodzą z wody, ale zależą od jej składu, czystości itp. Wątpliwość budzi jednak spory skrót myślowy zastosowany w tym przymiotniku, ponieważ na dobrą sprawę, to nie sama woda jest przyczyną chorób, tylko bakterie lub inne zanieczyszczenia w niej obecne. Rzeczywiście jednak trudno byłoby za pomocą jednego słowa wyrazić tak złożoną treść, jak 'choroby wywołane przez czynniki przenoszone drogą wodną’, a zatem pewne uproszczenie jest tu konieczne.

Izabela Różycka