Proszę o informację która forma jest poprawna ” powiem ja Tobie” , „powiem tobie” czy” powiem ci”. DZIĘKUJĘ

Dłuższych form zaimkowych używamy wtedy, gdy pada na nie akcent logiczny. Jest tak na początku zdania (Mnie się to podoba, nie: Mi się to podoba) i w przeciwstawieniach, np. Dał to mnie, nie tobie. Może tak być również na końcu wypowiedzenia: sięgniemy po dłuższą formę zaimka, chcąc z jakichś powodów wyróżnić przedmiot opisu. Zwrot powiem ci  zawiera wyłącznie informację, że danej osobie zostanie przekazana jakaś wiadomość; połączenie powiem tobie może uwydatniać fakt, że nadawca zdecydował się wyjawić coś wyłącznie tej osobie, o której mowa. Por. też kocham cię, ale kocham ciebie (’a nie kogo innego’). Zależnie od kontekstu poprawne więc będą połączenia powiem ci i powiem tobie. Zaimek osobowy ja jest w tych konstrukcjach niepotrzebny (informację dotyczącą tego, kto jest nadawcą wypowiedzi, przekazuje forma, w której postawiony został czasownik). Wyrazy tobie/ci zapisalibyśmy od wielkiej litery, gdyby pojawiły się w gatunkach epistolarnych (listach czy e-mailach).

Łączę pozdrowienia
Bartłomiej Cieśla