Dzień dobry,
czy zdanie „Budynek jest dzierżawiony od 1 grudnia 2001 roku do nadal” jest napisane poprawnie? Moje pytanie wynika stąd, że nieco dziwne wydaje mi zakończenie tego zdania słowem „nadal”.
Pozdrawiam
Michał Kurek

Wyraz nadal znaczy 'w dalszym ciągu; tak samo jak poprzednio; wciąż’. Jak widać, połączenie form o takim znaczeniu z przyimkiem do jest niepoprawne. W zależności od tego, o co chodziło nadawcy, można było to zdanie sformułować: Budynek jest dzierżawiony od 1 grudnia 2001 roku do dzisiaj lub Budynek jest dzierżawiony od 1 grudnia 2001 roku na czas nieokreślony, albo ……. bez wskazanego terminu wypowiedzenia umowy, albo Budynek jest dzierżawiony od 1 grudnia 2001 roku i stan ten trwa nadal,  itp.

Izabela Różycka