Czy poprawne są wyrażenia:
1. Uczy się do sprawdzianu.
oraz
2. jedzie autem bez zapiętych pasów. ?

Pierwsze z przytoczonych zdań jest całkowicie poprawne. W tego typu konstrukcjach wskazuje się cel nauki – Uczył się do egzaminu, do sprawdzianu itp. Drugie zdanie także jest dopuszczalne. Jedyne, co należałoby zmienić, to liczba rzeczownika pas, ponieważ jeden człowiek używa w samochodzie jednego pasa bezpieczeństwa, a zatem zdanie to powinno brzmieć Jedzie autem bez zapiętego pasa.

Izabela Różycka