Szanowni Państwo!
Czy poprawny jest zwrot „wszcząć proces sądowy”?
Będę wdzięczny za odpowiedź.
Wyrazy szacunku
JW

Zwrot wszcząć proces sądowy jest poprawny. Czasownik wszcząć/wszczynać ma charakter książkowy, występuje przede wszystkim w oficjalnych odmianach języka, między innymi w słownictwie prawniczym, w którym spotykamy też zwroty: wszcząć dochodzenie, śledztwo, spór itp.

Izabela Różycka