Dzień dobry, Pisząc pracę naukową zastosowałam kilkukrotnie zwrot „rysunek przedstawia” (mając na uwadze oczywiście treści jakie on ze sobą niesie). W recenzji swojej pracy napotkałam uwagę, iż jest on zwrotem niepoprawnym, gdyż wolno jedynie użyć stwierdzenia, iż „na rysunku coś zostało przedstawione”. Czy rzeczywiście pierwsza wersja („rysunek przedstawia”) jest niedopuszczalna? Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam, Agata K.

Czasownik przedstawiać wśród kilku znaczeń ma także następujące: 'o jakimś utworze, jakiejś formie wypowiedzi, zwykle o dziele sztuki: mieć za temat, pokazywać, ukazywać, wyobrażać, prezentować’. Składnię tego czasownika w podanym znaczeniu prezentuje schemat: COŚ przedstawia KOGOŚ, COŚ, np. Portret przedstawia starego człowieka; Obraz przedstawia zachód słońca; Ta publikacja przedstawia najnowsze wyniki badań; Teksty przedstawiające sylwetki królów Polski (za: Słownik poprawnej polszczyzny, red. A. Markowski, 2014; Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, t. 3, 2003). Jak widać, budząca Pani wątpliwość konstrukcja składniowa jest poprawna. Można się jedynie zastanawiać, czy obiekt, do którego się odnosiła (rysunek) mieści się w zakresie kategorii 'jakaś forma wypowiedzi’. Jeśli uznamy, że tak jest (a można chyba przyjąć taki punkt widzenia, skoro formą wypowiedzi może być obraz), należałoby zaakceptować również  frazę rysunek przedstawia coś. Autor recenzji zastosował zapewne przez pozorną analogię regułę odnoszącą się do frazy typu: *Coś gdzieś pisze w znaczeniu Coś jest gdzieś napisane, która to forma rzeczywiście jest niepoprawna.

Izabela Różycka