Dzień dobry,
mam Państwa pytanie związane z wymową skrótowców. Wątpliwość dotyczy skrótu URSS pochodzącego od Uczelnianej Rady Samorządu Studentów AGH (http://www.samorzad.agh.edu.pl/). Studiuję na tej uczelni i zwróciłem uwagę, że wiele osób wymawia go U-R-S, bez podkreślenia podwójnej litery S na końcu skrótu, jednakże nie jestem do niej przekonany i sam wymawiam skrót U-R-S-S. Jaka powinna być poprawna wymowa? Czy dopuszczalne jest użycie w mowie krótszej wersji skrótu (jeżeli mamy na myśli Uczelnianą Radę Samorządu Studentów, nie Uczelnianą Radę Studentów)?
Z poważaniem
Marcin Kapera

Wymowa przytoczonego skrótowca, pomijająca jedną literę, jest niepoprawna, zmienia ona bowiem strukturę tego wyrazu (gubi się jeden skracany człon), w wyniku czego może być trudno odtworzyć nazwę organizacji, do której skrótowiec ten się odnosi. Wymowa taka jest wynikiem uproszczenia artykulacyjnego, częstego w wypadku powtórzenia w wyrazie takich samych spółgłosek. Uproszczenia wymowy są jednak dopuszczalne tylko w odmianie potocznej i jeżeli nie prowadzą do nieporozumień komunikacyjnych. W tym wypadku takie nieporozumienia są możliwe, a więc wymawiając ten skrótowiec, należy, tak jak Pan napisał, wyraźnie powtórzyć dwa razy spółgłoskę s.

Warto też zwrócić uwagę, że wyrazy skrótowiec i skrót to nie są synonimy, a zatem nie należy używać ich wymiennie.

Izabela Różycka