Witam, chciałbym dowiedzieć się czy wyrażenie „czynniki społeczne” możemy zaliczyć do przykładów naukowego stylu wypowiedzi. Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź.

Przede wszystkim należy stwierdzić, że pojedyncze wyrazy czy wyrażenia nie są jednoznacznymi wykładnikami stylu. Styl bowiem jest cechą tekstu jako całości, nie zaś poszczególnych jego elementów.

Jeżeli chodzi o analizowaną formę, to słowniki języka polskiego podają następujące  znaczenie słowa czynnik:  'jedna z przyczyn wywołujących skutek, jeden ze składników warunkujących coś, rozstrzygających o czymś’. Wyraz czynnik w tym znaczeniu tworzy łączliwe związki z określeniami takimi jak: czynniki ekonomiczne, klimatyczne, społeczne itp. Te przykłady mają kwalifikator <książkowe>, co oznacza, że są to formy o charakterze erudycyjnym, nieużywane w potocznej polszczyźnie. Ich znaczenie jest jednak bardzo ogólne i zbyt mało mało precyzyjne, żeby można je było potraktować jako terminy naukowe, co nie zmienia faktu, że takie sformułowania  w tekstach naukowych będą często używane, jednak wówczas wymagać będą dodatkowych określeń zawężających ich zakres i i powodujących, że ich znaczenie będzie bardziej jednoznaczne.

Izabela Różycka