Dzień dobry. Czy wyrażenie przyimkowe może być przysłówkiem? Np. Na szczycie podziwiał piękno okolic. Książka leżała (gdzie?) na dole. Idę (gdzie?) do domu.
Pozdrawiam
Justyna

 

Pani Justyno,
w Pani pytaniu pojawiły różne kwestie, które wymagają wyjaśnienia:

  1. wyrażenia przyimkowe to połączenia przyimków np. z rzeczownikami (np. na pamięć), przysłówkami (np. na wczoraj) czy zaimkami (np. nade mną), które pełnią określoną funkcję składniową w zdaniu (może być to np. funkcja okolicznika sposobu na pamięć, okolicznika czasu na wczoraj czy okolicznika miejsca nade mną);
  2. przysłówki to nieodmienne części mowy, które nazywają cechę i określają czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek, np. kolorowo, jasno.

Jak wynika z powyższych definicji nie są to pojęcia tożsame. Przysłówek może być jedynie częścią wyrażenia przyimkowego, ale z pewnością nie może być nim samodzielnie.

Na marginesie – podane przez Panią przykłady wskazują na wyrażenia przyimkowe, składające się z przyimka i rzeczownika (a nie przysłówka): na szczycie, na dole, do domu i pełnią w podanych zdaniach funkcję okolicznika miejsca.

Pozdrawiam
Agnieszka Wierzbicka