Szanowni Państwo, zwracam się z prośbą o poradę, jak należy poprawnie zapisać określenie dąb Jagielloński (wiekowy dąb rosnący w OB UJ w Krakowie). Czy właściwa jest pisownia jw. wzorowana na: dąb Bartek, ogród Saski, ogród Oliwny (WSO E. Polańskiego)? Czy może jednak Dąb Jagielloński, Dąb jagiellonski? Zapisy tego określenia na stronach internetowych są zróżnicowane. Z wyrazami szacunku

Dąb Bartek to jedno z najbardziej rozpoznawalnych polskich drzew, nie dziwi więc decyzja normatywistów, by jego nazwę skodyfikować i ujednolicić zapis. Nazwy innych roślin oddawane są jednak różnie.

Przywołaną przez Panią jednostkę można zapisać na dwa sposoby: albo dąb jagielloński, albo Dąb jagielloński (zwróćmy uwagę, że w tym wypadku drugi człon jest przymiotnikiem i nie ma statusu nazwy własnej). Wariantywność ta wynika z reguły [112] Wielkiego słownika ortograficznego PWN:

„W tekstach specjalistycznych używa się [dwuczłonowych nazw roślin], które obejmują:

  1. a) polską nazwę rodzajową (rzeczownik) — pisaną wtedy najczęściej wielką literą,
  2. b) polską nazwę gatunkową w formie przymiotnika — pisanego małą literą lub w formie rzeczownika będącego nazwą własną w dopełniaczu — pisanego wielką literą:

Agawa amerykańska a. agawa amerykańska, Begonia Englera a. begonia Englera, Tulipan turkiestański a. tulipan turkiestański, Tulipan Kołpakowskiego a. tulipan Kołpakowskiego”.

Łączę pozdrowienia
Bartłomiej Cieśla