Co jest poprawne: dać za wygraną czy nie dać za wygraną?

 

Właściwa forma tego frazeologizmu brzmi dać/dawać za wygraną, na co wyraźnie wskazuje Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN pod red. A. Markowskiego, i oznacza 'rezygnację z czegoś’ lub 'pogodzenie się z czymś’.

Agnieszka Wierzbicka