Dzień dobry,
chciałabym zapytać o etymologię słowa debeściak. Oczywiste jest nawiązanie do angielskiego „the best”, natomiast czym ten nasz debeściak jest? Zapożyczeniem? Kalką? Gdzie pojawił się po raz pierwszy?
Pozdrawiam

Bazą derywatu debeściak jest wspomniane zapożyczenie z języka angielskiego. Utworzono go przez adaptację ortograficzną pierwszego członu podstawy i dodanie do niej formantu –ak (warto odnotować też alternacje s:ś, t:ć). Ponieważ wyraz ten nie jest dokładnym odwzorowaniem źródłosłowu, nie można nazwać go kalką. W Wielkim słowniku języka polskiego PAN pod red. Piotra Żmigrodzkiego znajdujemy adnotację mówiącą, że leksem został spopularyzowany za sprawą filmu Kiler-ów 2-óch.

Łączę pozdrowienia
Bartłomiej Cieśla