Dzień dobry.
Czy poprawne jest użycie zwrotu: „dla Twojego domu”?
W materiałach reklamowych użyliśmy zwrotu: „grzejniki dla Twojego domu”, co miało ocieplić przekaz i podkreślić, że nasz produkt jest dedykowany właśnie dla Twojego domu.
Otrzymałem jednak zarzut, że jest to duży błąd stylistyczny i powinno być „grzejniki do Twojego domu”. Mi to nie gra. Robi się surowo, jak sznurówki do butów.
Czy można liczyć na Wasze zdanie w tym temacie? W internecie jest mnóstwo przykładów użycia zwrotu „dla Twojego domu”, ale może to licznie powielany błąd. Chociaż jedna z firm nawet stronę internetową nazwała www.dlatwojegodomu.pl
Pozdrawiam i liczę na odpowiedź.
Sławomir

 Przedstawiony przez Pana problem dotyczy poprawności składniowej. Słownik poprawnej polszczyzny uznaje takie konstrukcje jak grzejniki dla Twojego domu za błędne. W języku polskim to przyimek do w połączeniu z rzeczownikami nieżywotnymi tworzy wyrażenia oznaczające przeznaczenie, zatem poprawne będzie wyrażenie grzejniki do Twojego domu. Natomiast przyimek dla jest zarezerwowany dla rzeczowników oznaczających istoty żywe i to z nimi tworzy wyrażenia oznaczające, że ta istota jest odbiorcą, użytkownikiem, właścicielem tego, co nazywa poprzedzający rzeczownik np. pokój dla dzieci, jedzenie dla kota.

  Przy okazji warto też zwrócić uwagę na użyty przez Pana imiesłów przymiotnikowy dedykowany, który jest w tym kontekście nieuzasadniony anglicyzmem – zdecydowanie warto zastąpić go słowem przeznaczony. W dodatku konstrukcja produkt dedykowany dla Twojego domu również narusza zasady polskiej składni, gdyż czasownik dedykować wymaga składni celownikowej, bo dedykujemy coś komuś, a nie coś dla kogoś/czegoś.

          Anita Pawłowska-Kościelniak