Dzień dobry!
Jaką regułę zastosować do pisowni przymiotnika z przedrostkiem „eko-„? (ekologiczny piszemy łącznie, bez łącznika, natomiast spotkałam się z pisownią eko-efektywny. Jak powinno być: eko-efektywny czy ekoefektywny?
Z wyrazami szacunku,
Anna Szymańska

Cytuję za Wielkim słownikiem ortograficznym języka polskiego, Warszawa 2016: „W języku polskim wszystkie przedrostki – rodzime i obce – pisze się łącznie z wyrazami pospolitymi”. A zatem przymiotnik, o który Pani pyta, chociaż jest neologizmem, także powinien być zapisywany bez myślnika.

Izabela Różycka