Dzień dobry. Mam pytanie odnośnie poprawności stylistycznej zdania : „Pojęcie samorządu terytorialnego i jego problematyka była rozważana już w latach przedwojennych”.
Miałam to zdanie w pracy licencjackiej i teraz zauważyłam, że nie bardzo pasuje mi tutaj wyraz „była”, ponieważ zasugerowałam się „problematyką” a w zdaniu zawarłam jeszcze „pojęcie”. Teraz już za późno na poprawki, bo pracę mam zatwierdzoną, ale chciałabym rozwiązać tą wątpliwość i czy to jest bardzo rażący błąd stylistyczny.
Bardzo proszę o odpowiedź.

Problem, o który Pani pyta, to błąd składniowy. Jeżeli w zdaniu występuje podmiot szeregowy (tu: pojęcie i problematyka), wyrażony rzeczownikami o różnym rodzaju, zalecaną formą orzeczenia jest liczba mnoga. Niezręczności stylistycznej można się tu także doszukać, a mianowicie niejasne jest odniesienie wyrazu problematyka (problematyka samorządu czy problematyka pojęcia ?). Znaczenie wskazuje oczywiście na pierwszą z możliwości, ale budowa wypowiedzenia nie jest jednoznaczna.

Szkoda, że w pracy licencjackiej jest błąd, ale liczy się to, że Pani go zauważyła i, miejmy nadzieję, uniknie podobnych w przyszłości.

Izabela Różycka