Dotyczy następującego tekstu:
”odbyła się uroczysta akademia, w której udział ” wzięła cała społeczność szkolna: Pani Dyrektor Maria Kowalska, nauczyciele, pracownicy administracji oraz słuchacze. Uroczystość uświetnili przybyli goście- Wicestarosta Powiatu Elbląskiego Pan Zbigniew Iksiński oraz Pan Tomasz Abramczyk- Kierownik Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Elblągu”.

Czy poprawne jest stosowanie w tym krótkim tekście form: pani dyrektor, pan Zbigniew Iksiński, czy Pan Tomasz Abramczyk w momencie użycia ich sprawowanych funkcji ( dyrektor, kierownik, wicestarosta).
Czy tekst powinien być pozbawiony słowa ”pan”, ”pani”? Wiem, że nie łączy się tytułów, np. ”Panie Profesorze Kanclerzu”. Ale czy użycie słowa ”pan” w zwrocie ”Wicestarosta Powiatu Elbląskiego Pan Zbigniew Iksiński ” jest błędem ?
Proszę o podanie reguły.
Pozdrawiam.

Ma Pani rację, że w przytoczonym tekście występuje wyraźny nadmiar form identyfikujących wymienione osoby. Kiedy przy nazwisku podajemy tytuły, jakie dana osoba posiada, godności, które sprawuje czy stanowiska, jakie pełni, nie dodajemy wyrazów pan/pani. Te ostatnie pojawiają się w zwrotach grzecznościowych kierowanych do określonych osób, a nie w sprawozdaniu z uroczystości. Można się domyślać, że użycie takich form jest spowodowane  nawykiem wyniesionym z częstego zwracania się do dzieci, kiedy podkreśla się właśnie zwroty grzecznościowe, żeby nauczyć młodych użytkowników języka polskiego odpowiedniego zwracania się do osób dorosłych. Jednak zbyt duża liczba wyrazów o podobnej funkcji nie jest cechą dobrego stylu.

Izabela Różycka