Dzień dobry,
mam pytanie dotyczące języka inkluzywnego. Spotykam pisownię typu: zrobił*ś albo zrobił_ś. Czy jest zgodna z zasadami polszczyzny? Czy użycie takich form w przekazach reklamowych jest błędem?
Pozdrawiam

O kwestii stałości kategorii gramatycznych i trudnościach z ich dopasowaniem do nowych zjawisk szczegółowo pisała w naszej poradni dr Izabela Różycka. Zachęcam do zapoznania się z tą poradą.

Wydaje się, że formy typu zrobił*ś, zrobił_ś mogą być dla przeciętnego użytkownika polszczyzny niezrozumiałe, nie ma bowiem reguł, które podpowiadałyby, jak należałoby interpretować obecne w nich znaki * czy _. Problem języka inkluzywnego to stosunkowo nowe zagadnienie, nie jest jeszcze szczegółowo opracowane, być może za jakiś czas pojawią się konkretne ustalenia. Nie można go rozpatrywać w kategoriach błędu językowego, bo zdecydowanie wykracza poza kulturę języka.

Katarzyna Burska