Dzień dobry
Gdybyśmy chcieli wyprowadzić przymiotnik od słowa „Gospodzin” to miałby on postać „gospodzinowy” czy „gospodzinny” ? A może jeszcze inną ?
Pozdrawiam.

 

Dzień dobry,
przymiotniki dzierżawcze (bo o takie chodzi w podanym przykładzie) tworzy się w polszczyźnie za pomocą kilku formantów:
-owy: państwowy, kolejowy;
ski//-owski: pański, ojcowski;
ny: gminny, rodzinny;
any: siostrzany;
iny//-yny: ciociny, matczyny.

I choć obie wskazane w pytaniu formy zbudowane są zgodnie z przytoczonymi powyżej zasadami, to forma gospodzinowy powinna być używana jako określenie nazywanego obiektu, bowiem posiadacz cechy jest rodzaju męskiego (ten gospodzin).

Agnieszka Wierzbicka