Witam

1.Czy dwukropek w wyniku meczu 2:1 jest znakiem dzielenia czy po prostu dwukropkiem czytanym jako do, 2do 2?
Skąd wiadomo, że : czyta się jako do, gdzie to pisze?

2. Jeśli kupiło się butelkę mleka w szkle i ta butelka się rozbiła to poprawnym jest powiedzieć straciłem pieniądze(te w sklepie) , czy straciłem butelkę mleka?(Czy jest to może zależne od interpretacji punktu widzenia?)

Dziękuję pozdrawiam

Zgodnie z przyjętymi w poradni zasadami odpowiadamy jedynie na jedno pytanie. A zatem:

Znak, o który Pan pyta, występujący np. w zdaniach  Składniki należy połączyć w proporcjach 3 : 1; Mecz zakończył się remisem 2 : 2; nie jest dwukropkiem. Oznacza on tzw. proporcję, czyli wzajemny stosunek dwóch lub więcej wielkości. W wypowiedzi mówionej wyrażamy go za pomocą przyimka do – Mecz zakończył się remisem dwa do dwóch; Składniki należy połączyć w proporcjach trzy do jednego. Znak o formie dwóch kropek : pełni jeszcze inne funkcje – w językoznawstwie oznacza wymiany głosek zachodzące m.in. podczas odmiany wyrazu, np. oboczność t : ć (kot : kocie, płot : płocie), r : rz (mur : murze, rura rurze), w matematyce natomiast używany jest do oznaczenia równości dwóch stosunków (a : b = c : d). We wszystkich tych funkcjach czytamy go jako przyimek do.

Izabela Różycka