Dzisiaj oglądałem program z prof. Miodkiem i powedział ze ch, cha piszę siie tak . A ha ha jest niepoprawną formą . Więc jak jest własciwie.

Każdy użytkownik języka polskiego może mieć własne zdanie na temat zasad poprawności. Możemy o nich dyskutować, spierać się, oczywiście pod warunkiem, że mamy rzeczowe argumenty, a osób o takiej wiedzy i autorytecie jak profesor Miodek zawsze warto posłuchać, żeby wyrobić sobie opinię w danej kwestii. Jeżeli jednak pyta Pan: Więc jak jest własciwie, odpowiedź jest prosta. O poprawności bądź niepoprawności określonych form językowych decyduje norma językowa. Współcześnie obowiązującą normę ortograficzną prezentuje nam „Wielki słownik ortograficzny języka polskiego” pod redakcją Edwarda Polańskiego (2016), a tam jest powiedziane, że obie formy wyrazu dźwiękonaśladowczego oznaczającego śmiech (z ch oraz h) są poprawne.

Izabela Różycka