Proszę o opinię jak należy rozumieć określenie” z dnia” użyte w następującym
zdaniu :
         UCHWAŁA  nr 6/2016
właścicieli lokali Wspólnoty Mieszkaniowej Odolańska 22 w Warszawie
z dnia 15.03.2016.
Dziękuję

Tego typu sformułowanie oznacza, że uchwała, o której jest mowa, została uchwalona we wskazanym terminie. Zasadniczo jest to równoznaczne z tym, że tego dnia przepis ten wszedł w życie (stała się obowiązującym prawem), chyba że określonych przepisów dotyczy tzw. vacatio legis, czyli zasada, która stanowi, że od chwili uchwalenia danego prawa do momentu jego wejścia w życie musi upłynąć określony ustawowo czas. Z pytaniem, z którą z tych dwóch sytuacji mamy do czynienia w przypadku uchwał wspólnot mieszkaniowych, należałoby się zwrócić do prawnika.

Izabela Różycka