jak podzielić na głoski wyraz cisza , kozica nisko

Podział tych wyrazów na głoski wygląda następująco:

ć – i – sz – a;    k – o – ź – i – c – a;   ń – i – s – k – o

Izabela Różycka