Jak podzielić przy przenoszeniu wyraz „dziuplach.” Syn na dyktandzie podzielił dziu-plach. Nauczyciel poprawił na dziup-lach. Ja osobiście podzieliłabym tak jak syn, ale może się mylę. Proszę o pomoc.

W „Wielkim słowniku ortograficznym” (2016) znajdujemy następujące rozstrzygnięcie: grupę spółgłosek można w całości przenieść do następnego wiersza lub podzielić dowolnie, np. i-skra, is-kra, isk-ra, pamiętając jednak, że co najmniej jedna ze spółgłosek powinna znaleźć się w drugiej, przenoszonej części wyrazu. Z tej zasady wynika, że oba przedstawione przez Panią sposoby podziału wyrazu dziuplach są poprawne.

Izabela Różycka