Jak się powinno pisać: Czechosłowacja czy Czecho-Słowacja?

Poprawne są obie formy zapisu. Czechosłowacja to nazwa państwa istniejącego w Europie w latach (1945-1990), natomiast Czecho-Słowacja w latach (1990-1992).

Beata Burska-Ratajczyk