Witam,
Mam pytanie dotyczące podpisów umieszczanych na rysunkach i schematach. Czy podpisy, które nie są nazwami własnymi, a są to, na przykład, nazwy związków chemicznych albo operacji chemicznych, piszemy wielką czy małą literą? Przykładowo, czy poprawna jest opcja 1 czy 2:
1.  wzór 1 (albo np. „kwas siarkowy”)
2. Wzór 1 (albo np. „Kwas siarkowy”)
Dotyczy wzoru chemicznego umieszczonego na rysunku lub schemacie.
1. utlenianie
2. Utlenianie
Dotyczy podpisu nad strzałką na schemacie reakcji.
Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam,
Barbara Piela

Nie do końca jest dla mnie jasne użyte przez Panią sformułowanie „podpisy umieszczane na rysunkach i schematach”, tzn. czy chodzi o podpisy pod rysunkami, czy elementy samych rysunków, czyli znajdujące się na nich. W pierwszej z wymienionych sytuacji, podpis znajdujący się pod rysunkiem, schematem, tabelą itp., jest w pewnym sensie tytułem tego elementu tekstu, a zatem jego pierwszy wyraz powinien być pisany wielką literą. W ten sposób sformułowana jest zasada ortograficzna w opracowaniu Polszczyzna na co dzień, pod red. Mirosława Bańki (s. 605): „Podpisy rozpoczyna się wielką literą, a na ich końcu nie stawia kropki (chyba że należy do skrótu)”. Właściwą wersją jest więc: Rys. 1. Utlenianie,  Wzór 1. Kwas siarkowy, itp. Natomiast napisy stanowiące część schematu lub rysunku mogą być pisane małą literą.

Izabela Różycka