Czy melanż to jeden kolor?

Opracowania słownikowe wyjaśniają, że rzeczownik melanż we współczesnej polszczyźnie ma dwa znaczenia: 1. «pomieszanie różnych rzeczy, stylów lub cech», 2. «połączenie kilku nitek o różnych barwach w wyrobach dziewiarskich, włóczce itp.». Pochodny od rzeczownika melanż przymiotnik melanżowy wskazuje na mieszaninę barw, różnokolorowość.

Beata Burska-Ratajczyk