Jak nazywa się mieszkaniec
-Kobylan
-Małaszewicz

Nazwy mieszkańców wskazanych miejscowości to kolejno: kobylanianin, kobylanianka, małaszewiczanin, małaszewiczanka.

Łączę pozdrowienia
Bartłomiej Cieśla