Temat: Tytuł przed autorem książki
Proszę o odpowiedź na nurtujące mnie pytanie, a mianowicie, czy tytuł może być pisany przed autorem książki zważywszy na to, że nie został wyróżniony i napisany jest taką samą czcionką. Czy w pierwszej kolejności powinno się jednak uwzględnić autora. Upraszczając pytanie napisać „Adam Mickiewicz – wiersze”, czy „Wiersze – Adam Mickiewicz”?

Nie napisał Pan, gdzie ten tytuł i nazwisko ma być napisane, tzn. czy na pierwszej karcie w książce lub na grzbiecie książki, czy jako element większego tekstu. W dwóch pierwszych sytuacjach rzeczywiście panuje zwyczaj umieszczania najpierw (na stronie tytułowej wyżej, na grzbiecie książki niżej) imienia i nazwiska autora, a później tytułu. Jednak to tytuł powinien być najmocniej  wyróżniony graficznie (np. wielkością liter).  Natomiast w tekście kolejność tych elementów zależeć będzie od tego, co chcemy podkreślić, tzn. co stanowi już znany temat, a co jest dodawaną do tego tematu nową informacją, a zatem w tym przypadku kolejność może być różna.

Izabela Różycka