W pewnym opisie pokoju w podrzędnym hotelu pada stwierdzenie;
Wspólny kran dla wanny i umywalki.
Czy nie powinno być raczej
– do wanny i umywalki?
Z góry dziękuje za pomoc
Stanisław Szwarc

W Wielkim słowniku języka polskiego pod red. Piotra Żmigrodzkiego możemy przeczytać, że rzeczownik kran łączy się z przyimkiem nad, np. kran nad umywalką, kran nad zlewem. Za poprawne należałoby zatem uznać połączenie wspólny kran nad wanną i umywalką. W razie wątpliwości możemy się też posłużyć opisową formą: wanna i umywalka mają wspólny kran. Zastanawia mnie tylko, czy to technicznie jest możliwe, ale to już nie jest pytanie do językoznawcy.

Katarzyna Burska