Proszę o odpowiedź czy w zdaniu: Dziecko
w 7 m-cu życia, po 7 powinna być kropka czy nie?

W podanym wypowiedzeniu kropka jest zbyteczna. Kontekst wyraźnie rozstrzyga, że cyfrę trzeba odczytać jako liczebnik porządkowy. Wskazany znak interpunkcyjny stawiamy po cyfrze tylko wtedy, gdy można ją oddać i w formie liczebnika porządkowego (wówczas konieczna jest kropka), i w formie liczebnika głównego, np. Na mecie byłem 1., bieg był trudny (’na mecie byłem pierwszy’, a nie: 'na mecie byłem jeden’).

Bartłomiej Cieśla