Mam pytanie związane z zapisem dat. Chodzi mianowicie o użycie zera wiodącego w zapisie daty dziennej. Spotykam się z różnymi opiniami. Jedną twierdzą, że zapis np. 01.01.2020 jest po prostu błędny, inni twierdzą, że jest on poprawny, jednak niegodny polecenia. Jeszcze inni uważają, że zero wiodące w przypadku takiego zapisu może być użyte tylko w arkuszach kalkulacyjnych itp. Z drugiej strony eksperci, którzy piszą o tym problemie, czasami też posługują się zapisem z użyciem zera wiodącego w dacie dziennej.

Przyznam, że sam długo używałem takiego zapisu. Nie rozumiem, dlaczego poprzedzanie zerem cyfry oznaczającej miesiąc jest uważane za jak najbardziej prawidłowe, a w przypadku cyfry oznaczającej dzień przez niektórych uchodzi za błąd.

Oto kilka linków do artykułów, w których udzielono odpowiedzi dotyczących poprawności zapisu dat.

https://dobryslownik.pl/kompendium/regula/272/#odczytywanie-dat
https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/miejsce-i-data-w-oficjalnym-pismie;12541.html
https://nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/ojczysty-dodaj-do-ulubionych/ciekawostki-jezykowe/CZY_WIECIE__JAK____POPRAWNIE_ZAPISUJEMY_DATE_,cltt,C
https://polszczyzna.pl/jak-poprawnie-zapisywac-daty/

Jakie jest Państwa zdanie w tej kwestii. Czy w sytuacji, kiedy napiszę 01.01.2020 r. robię błąd, a może mogę uznać ten zapis za zapis w pełni poprawny?

Pozdrawiam

 

Dzień dobry,
zadane pytanie nie dotyczy wprawdzie kwestii związanych z kulturą języka, a wiąże się ściśle z problemami edycji tekstu. Postaram się jednak odpowiedzieć na nie, posiłkując się „Biblią” edytorów, to jest publikacją autorstwa Adama Wolańskiego Edycja tekstów. Praktyczny poradnik, PWN, 2008.

Otóż wskazuje się tam na s. 131 następujące zasady dotyczące zapisu zera wiodącego w dacie dziennej:

„Zasadniczo pomija się zero wiodące przed pojedynczą liczb a oznaczającą dzień, np. 1.12.1998, 1 XII 1998 (nie 01.12.1998, 01 XII 1998). Zapis z zerem na początku jest możliwy w bardzo sformalizowanych dokumentach, przy czym miesiąc musi być wówczas oznaczony cyframi arabskimi, np. 01.12.1998. W zapisie składającym się wyłącznie z cyfr arabskich należy zawsze umieszczać zero wiodące przed liczbami oznaczającymi pierwsze dziewięć miesięcy roku, np. 1.03.2004 (nie 1.3.2004). (…)
W zestawieniach, układach tabelarycznych i tabelach dopuszczalny jest cyfrowy zapis daty w układzie zstępującym: rok – miesiąc – dzień, np. 2000.12.31. W tego typu zapisie należy zawsze umieszczać zera wiodące przed cyframi oznaczającymi pierwsze dziewięć dni miesiąca, np. 2004.01.01 (nie: 2004.01.1)”.

Opierając się na tych informacjach mogę więc powiedzieć, iż nie zostanie popełniony błąd, gdy w np. urzędowym, formalnym piśmie pojawi się data 01.01.2020, jednak w korespondencji prywatnej taki zapis nie będzie konieczny.

Łączę pozdrowienia
Agnieszka Wierzbicka