Dzień dobry,
nurtuje mnie pewna kwestia. Spotykam się czasem w dokumentach urzędowych, na ich końcu, z wielkim „ż”, które jest jakby przekreśleniem pustej części strony (o ile można przekreślić coś, co nie zostało napisane), gdy tekst zajął np. tylko jej połowę. Takie samo „ż” zdarzało się widywać na sprawdzianach i kartkówkach w szkole. Stąd moje pytanie – co takie „ż” oznacza i dlaczego akurat „ż”?
Pozdrawiam,
Michał Kurek

Litera, o którą Pan pyta, pochodzi od łacińskiego Ƶ. Litera ta powstała poprzez dodanie poziomej kreski w środku litery Z i używana była jedynie w piśmie odręcznym. Jako że jest to w alfabecie ostatni znak (kończący alfabet), również w tekstach pisanych odręcznie (w tym urzędowych) użyty jest jako oznaczenie „zakończenia, zamknięcia” danego tekstu.

Agnieszka Wierzbicka