Dzień dobry!
Chciałam zapytać, która forma jest poprawna:
1) Nie należy podawać więcej niż jednej dawki leku czy 2) Nie należy podawać więcej niż jedną dawkę leku

Wielu użytkowników języka ma wątpliwości poprawnościowe związane z doborem odpowiedniej formy wyrazów. Często dotyczą one rozstrzygnięcia: czasownik i rzeczownik w dopełniaczu czy czasownik i rzeczownik w  bierniku. Rząd biernikowy jest cechą wielu czasowników, np.: czytać, lubić, pisać, także czasownika podawać, który wymaga uzupełnienia: komuś – kogoś, coś: Choremu należy podać jedną dawkę leku.

Jeżeli czasownik rządzący biernikiem występuje po przeczeniu, zmienia rząd na dopełniaczowy: Choremu nie należy podawać więcej niż jednej dawki leku.

W omawianych przypadkach rozterki poprawnościowe mają związek z niepoprawną, nasilającą się obecnie tendencją, która zmierza do objęcia dużej liczby połączeń z czasownikami tzw. rekcją biernikową.

Beata Burska-Ratajczyk