Szanowni Państwo,

chciałabym zapytać, czy w publikacjach ekonomicznych za poprawne można uznać sformułowanie „metody ekonometrii przestrzennej” – jest ono często używane, jednak mam wątpliwości, czy w redagowanej przeze mnie książce o tej tematyce nie powinnam poprawić tego zestawienia słów na „metody stosowane/wykorzystywane w ekonometrii przestrzennej”. Będę wdzięczna za odpowiedź.

Z wyrazami szacunku
Ewelina Gajewska

Wyraz metoda, oznaczający 'świadomie stosowany sposób postępowania mający prowadzić do osiągnięcia zamierzonego celu’, łączy się z dopełniaczem, np. metody pracy. Na gruncie humanistyki powszechne są połączenia typu metody językoznawstwa diachronicznego czy metody lingwistyki strukturalnej, które należy rozumieć jako metody stosowane w danej dyscyplinie. Wydaje się, że można przenieść to na grunt innych nauk, a zatem uznać za poprawne zarówno skróconą wersję, jak i jej opisowy odpowiednik. O rozpowszechnieniu krótszego sformułowania w naukach ekonomicznych może świadczyć fakt, że pojawia się ono nawet w tematach prac doktorskich.

Katarzyna Burska