„Cieszę się jakbym miał milion złotych.”
„Jak bym miał milion złotych, to wydałbym go szybko.”
Czy podane przeze mnie przykładowe zdania są poprawnie zapisane? Pytanie dotyczy konkretnie zapisu spójnika „jak”, tj. łącznie bądź rozdzielnie z cząstką „-bym”.

Wyraz jak jest wielofunkcyjny. W jednym zdaniu może pełnić funkcję zaimka, a w innym jest spójnikiem lub partykułą. W zależności od pełnionej funkcji różna będzie jego pisownia. Cząstkę -by (i jej połączenia z końcówkami osobowymi) pisze się łącznie ze wszystkimi spójnikami bez względu na to, czy spójniki te istnieją tylko z partykułą -by, czy również samodzielnie, np: jakby w znaczeniu `gdyby, jak gdyby, jeżeliby`: Pożycz mi trochę pieniędzy, jakbyś wszystkiego nie wydał; Odwiedźcie mnie, jakbyście jechali przez Łódź; Jakbym miała zajęcia, nie przyjadę.  Jakby mógł, toby wyjechał. Jakbyś miał trochę czasu, to wpadnij do nas.

Łączna pisownia cząstki: -by z wyrazem jak, jako obowiązuje także w konstrukcjach porównawczych:  Cicho, jakby makiem siał; Grał na skrzypcach jakoby wirtuoz; a także w sytuacjach, gdy wyraz jakby pełni funkcję partykuły: Był jakby zirytowanyZrobił to jakby na przekór.

Rozdzielna pisownia: jak by dotyczy połączeń, mających znaczenie `w jaki sposób`, np: Jak by on na to zareagował?; Jak by się zachował w takiej sytuacji?; Jak by tu odpocząć? ; Stało się tak, jak by oczekiwał.

W obu podanych przez Pana przykładach wyraz jakby pełni funkcję spójnika, a zatem obie jgo części składowe powinny być pisane łącznie.

Beata Burska-Ratajczyk