Jakie jest pochodzenie nazwiska Miechowicz?

Wskazane nazwisko najprawdopodobniej zostało utworzone od nazwy osobowej Miech, która może oznaczać przydomek bądź występować jako odrębne nazwisko. Ta z kolei pochodzi od rzeczownika apelatywnego miech sygnującego 'worek’ lub stanowi skróconą formę staropolskiego imienia złożonego Miecisław. Dane te znajdujemy w Internetowym słowniku nazwisk w Polsce (ISNP).

Łączę pozdrowienia
Bartłomiej Cieśla