Czy sylaba S jest zębowa, bo spotkałem się z takimi opracowaniami.

Spółgłoska (nie sylaba!) „s” jest przedniojęzykowo-zębowa (chodzi o miejsce jej artykulacji) oraz szczelinowa (jeśli bierzemy pod uwagę stopień rozsunięcia narządów mowy).

Elwira Olejniczak