Mikro-resztki, mikroresztki
czy mikro resztki?

W języku polskim wszystkie przedrostki, rodzime i obce, z wyjątkiem cząstek niby– i quasi-, pisze się z wyrazami pospolitymi łącznie, a zatem poprawną formą jest mikroresztki.

Izabela Różycka