Jak utworzyć przymiotnik od nazwy Milanówek?

 

Najczęściej używaną formą przymiotnika utworzonego od nazwy miejscowej Milanówek jest milanowski. Wielki słownik języka polskiego PWN pod red. A. Markowskiego notuje jeszcze jedną, rzadszą, ale dopuszczalną formę – milanówecki. Możemy więc używać obu tych form, np. milanowski / milanówecki jedwab.

Agnieszka Wierzbicka