Od jakiej litery początkowej należy napisać w nagłówku druku oficjalnego gminy Bystrzycy, na początku oficjalnej umowy tej gminy z innym podmiotem prawnym lub na budynku gminy ─ Gmina Bystrzyca czy gmina Bystrzyca oraz analogicznie Województwo Śląskie czy województwo śląskie?

W tekście, np.: Mam się dobrze w Gminie Bystrzycy czy Mam się dobrze w gminie Bystrzycy? I analogocznie w Województwie Śląskim czy województwie śląskim?

Bardzo dziękuję za odpowiedź.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami ortograficznymi nazwy występujących obecnie i w przeszłości okręgów administracyjnych – a do takich należy zaliczyć gminy i województwa – piszemy małą literą. Poprawne formy to zatem gmina Bystrzyca i województwo śląskie. Wydaje się jednak, że w przytoczonym w pytaniu przykładzie odwołującym do tabliczki na budynku mamy do czynienia z potocznym użyciem wyrazu gmina w znaczeniu 'urząd gminy’. Jeśli tak rzeczywiście jest i mamy na myśli konkretną instytucję, to powinniśmy użyć wielkich liter i napisać w tym przypadku Urząd Gminy w Bystrzycy. I analogicznie – w nagłówku oficjalnego pisma stosujemy oficjalną nazwę, a więc nadawcą będzie Urząd Gminy w Bystrzycy (konkretny podmiot), a nie gmina Bystrzyce (jednostka podziału administracyjnego).

Przy okazji warto podkreślić, że w połączeniu gmina Bystrzyca odmienny będzie tylko pierwszy człon, np. Dobrze mi się żyje w gminie Bystrzyca (nie: w gminie Bystrzycy).

Katarzyna Burska