Szanowni Państwo,
uprzejmie proszę o pomoc w odpowiedzi na pytanie czy zapis „Katedra Polowa Wojska Polskiego” jest prawidłowy ? Czy powinnam użyć zapisu mała litera „Katedra połowa Wojska Polskiego”. Dodam, ze to zapis w social media, chociaż wydaje się, ze nie ma to znaczenia.
Z wyrazami szacunku
Joanna Rokicka

Ogólna zasada głosi, że w wielowyrazowych nazwach obiektów sakralnych małą literą piszemy znajdujący się na początku wyraz będący nazwą gatunkową (rodzajową), np. kościół, katedra, bazylika, świątynia, sobór, pozostałe zaś składniki (z wyjątkiem przyimków, spójników i skrótów) zapisujemy wielką literą, np. kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej Męczennicy w Łodzi. W przykładzie podanym w pytaniu człon gatunkowy przyjął rozbudowaną formę, składa się bowiem z rzeczownika i przymiotnika, obowiązuje jednak ta sama reguła. Ponadto warto w oficjalnej komunikacji posłużyć się pełną nazwą. Poprawny zapis to zatem: katedra polowa Wojska Polskiego pw. NMP Królowej Polski. Oczywiście jeśli będzie to początek zdania, pierwszy wyraz należy zapisać wielką literą, Nie ma znaczenia, gdzie będziemy się posługiwać przytoczoną nazwą, wszędzie obowiązują takie same zasady ortograficzne.

W przypadku wątpliwości dotyczących zapisu wyrazów i połączeń wyrazowych z języka religijnego warto zaglądać do książki „Pisownia słownictwa religijnego” pod red. Renaty Przybylskiej i Wiesława Przyczyny zaktualizowanej w 2018 r. Można tam znaleźć zarówno ogólne zasady pisowni słownictwa z tej tematyki, jak i omówienie wielu pojęć.

Katarzyna Burska