Dzień dobry.

Jak należy pisać:

– Z-ca Głównego Księgowego czy z-ca głównego księgowego?

– zgodnie z art. 56 ustawy o finansach publicznych czy zgodnie z art. 56 Ustawy o finansach publicznych?

Z góry bardzo dziękuję za odpowiedz.

 

Nazwy urzędów jednoosobowych w aktach prawnych należy zapisywać wielką literą. Pisownię wielkimi literami stosuje także w tekstach o innym przeznaczeniu pod warunkiem, że nazwa urzędu jednoosobowego czy stanowiska występuje w pełnym brzmieniu, zgodnie z oficjalną nomenklaturą funkcjonującą np. w danym miejscu pracy. Zatem należałoby zapisać: Zastępca Głównego Księgowego lub Z-ca Głównego Księgowego.

Tytuły ustaw przytaczane w pełnym brzmieniu zapisujemy wielką literą, nazwy skrócone, przywoływane w znaczeniu potocznym – małą. Pełna nazwy ustawy, której dotyczy pytanie, brzmi: Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych. W takim użyciu należałoby wyraz „ustawa” zapisać wielką literą, małą zaś w formie uproszczonej: zgodnie z art. 56 ustawy o finansach publicznych.

Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz