Dzień dobry,
Bardzo proszę o wskazanie poprawnej formy zapisu nazw zabytków związanych z fortyfikacjami.
Czy poprawną formą jest zapis: Twierdza „Kraków”, twierdza „Kraków”, Twierdza Kraków, czy twierdza Kraków? Identyczną wątpliwość mam w odniesieniu do określeń: fort „Borek”, Fort „Borek”, fort Borek, bądź Fort Borek.

Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam,
Dominik Kasprzak

Przytoczone przez Pana jednostki należałoby potraktować tak samo jak nazwy obiektów miejskich (dlatego że jest to kategoria semantycznie im najbliższa). Zgodnie z regułą ortograficzną wyłożoną w Wielkim słowniku ortograficznym PWN pierwszy człon takich wyrażeń zapiszemy wielką literą, jeśli stanowi on integralny składnik nazwy własnej, małą zaś – gdy jest wyłącznie członem jakościowym. To, którą interpretację przyjąć, podpowiada najczęściej analiza zwyczaju językowego. Możliwe też, że równolegle funkcjonują dwa warianty zapisu. Nazw obiektów miejskich używamy bez cudzysłowu.

Bartłomiej Cieśla