Witam. Mam pytanie. Mam do przygotowania prezentacje i chciałbym uzyskać informacje na temat:  bronić czegoś czy bronić coś? obronić czegoś czy obronić coś.
Które formy są poprawne i dlaczego. Oraz znaczenie słowa:obleśny

Zgodnie z regulaminem przesyłam odpowiedź na jedno z zamieszczonych pytań:

Przymiotnik obleśny, wprowadzony przez M. Reja, pojawiał się w polszczyźnie już w XVI wieku  i przeszedł ciekawą modyfikację semantyczną. Miał pierwotnie znaczenie `obłudny, obłudnie przymilny`, por. czes. obelstiti `zwieść, oszukać`, ros. obolstit’ `zwieść, uwieść` (A. Bańkowski, Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa 2000). Współczesne opracowania leksykograficzne polszczyzny ogólnej, (por. Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego, Warszawa 1963; Słownik języka polskiego pod red. M. Szymczaka, Warszawa 1979; Słownik języka polskiego PWN, Warszawa 2006) podają znaczenie `przejawiający skłonność do rozpusty, będący przejawem tej skłonności; lubieżny, nieprzyzwoity` i kontekstowe użycia: Obleśny starzec. Obleśny wyraz twarzy. Obleśny chichot. Wymienione słowniki notują także wyrazy utworzone od przymiotnika obleśny, tj. przysłówek obleśnie `w sposób obleśny; lubieżnie, obłudnie`: Uśmiechać się obleśnie. Wyglądać obleśnie i rzeczownik obleśność: Obleśność spojrzenia. Natomiast Słownik wyrazów bliskoznacznych PWN, Warszawa 2006 podaje następujące określenia synonimiczne: obleśny (człowiek) `rozwiązły, wstrętny`; obleśny (żart) `sprośny`. Warto wiedzieć, że w polszczyźnie potocznej pojawiają się neologizmy motywowane przymiotnikiem obleśny i rzeczownikiem obleśność, mające inne znaczenie: oblech `osoba odpychająca, budząca obrzydzenie, zachowująca się niesmacznie`; oblecha `ohyda; obrzydlistwo; paskudztwo`.

Beata Burska-Ratajczyk