Proszę o informację czy spolszczenie „milenialsi” (millenialsi?) jest poprawne? Dodatkowym problemem jest tu fakt, że słowo „millennials” po angielsku jest w l. mnogiej. Jestem tłumaczem i pracuję nad obszernym raportem o pokoleniu Y, stąd mój problem. Z góry bardzo dziękuję za pomoc.

Szanowna Pani,
naturalnym zjawiskiem językowym jest dążenie do ekonomiczności i precyzji, dlatego tworzenie nowych form jest nieuniknione. Jeśli jednak próbujemy adaptować do polskiego systemu językowego wyrazy zapożyczone, należy mieć na względzie to, czy nowy leksem wypełnia jakąś lukę we współczesnym systemie. Na określenie osób urodzonych po 1980 roku funkcjonują już sformułowania typu: „pokolenie Y”, „generacja Y”, czy „pokolenie smartfonów”. W moim odczuciu nie są one jednak na tyle skrótowe, by dobrze opisywały zjawisko. Stąd rosnąca popularność spolszczonej formy „milenialsi”. Z dwóch przywołanych przez Panią form, moim zdaniem, bardziej odpowiada polskiemu systemowi językowemu wyraz „milenialsi” (nie zaś „millenialsi”).

Elwira Olejniczak