Czy są to poprawne formy:
Smucę się, że…
Smuci mnie, że…
Dziękuję za odpowiedź.

Oba przytoczone przez Panią zdania są poprawne, mimo że można je rozbudować, uzupełniając o tak zwane odpowiedniki zespolenia: są to wyrazy, które daje się wstawić do zdania nadrzędnego, kiedy w zdaniu podrzędnym pojawia się zaimek scalający wypowiedzenia składowe.

W podanych przykładach zaimkiem zespolenia jest że. Jednostkami, których można by użyć wcześniej, na granicy zdań składowych, byłoby wyrażenie z tego (Smucę się z tego, że) i zaimek to (Smuci mnie to, że).

Ze względu na ekonomię przekazu odpowiedniki zespolenia często są pomijane. Widać to również w takich przykładach, jak: Zrobię (to), co każesz; Rób (tak), jak chcesz. Choć niektórzy użytkownicy języka mogą widzieć w takim opuszczeniu przejaw niedbalstwa, nie jest ono błędem, a raczej realizacją silnie zarysowującej się składniowej tendencji.

Bartłomiej Cieśla